Algemene Voorwaarden Virtual BA

 

Virtual BA ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den haag onder nummer 68629478 hanteert voor alle aanbiedingen en overeenkomsten de Algemene voorwaarden van Nederland ICT. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. 

Definities: 

  1. Virtual BA wordt in de algemene voorwaarden van Nederland ICT aangeduid als Leverancier. 
  2. De wederpartij van de Leverancier wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Klant. 
  3. Klant: de (rechts-)persoon binnen wiens bedrijf of organisatie Leverancier een opdracht uitvoerd. 
  4. Partijen zijn klant en Leverancier samen. 
  5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 
  6. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. waarbij de ene partij Virtual BA, zich jegens de andere partij, verbindt dienstverlening te doen verrichten.

De algemene voorwaarden kunt u via deze link downloaden (Nederland ICT Voorwaarden 2014 – NL)