Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Aan de inhoud van deze site en onze gratis diensten kunnen geen rechten worden ontleend. Virtual BA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en of tools. Indien u op deze website persoonlijke gegevens verstrekt, dan worden deze gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Virtual BA zal uw gegevens niet aan derden verstrekken.