Waarom Copafijth niet meer voldoet!

Voor automatisering, digitalisering en robotisering wordt vaak copafijth gebruikt om de Business en IT impact te bepalen.

 

Copafijth zorgt er namelijk voor dat er inzicht ontstaat in de impact op de organisatie en of IT systemen. Copafijth zorgt er voor dat juist op die onderdelen waaraan in eerste instantie vaak niet gedacht was de impact wordt bepaald. . Copafijth zorgt er namelijk voor dat er ook rekening gehouden moet worden met de commercie, organsiatie, personeel, administratie, financiën, informatie, juridisch, technologie en huisvesting. Ongetwijfeld staan hier zeker 3 punten in waar u bij uw vorige project niet aan gedacht had. Die mogelijk gezorgd hebben voor een flinke kater.

 

Copafijth is dus een soort verzekering die u behoed voor het vergeten van essentiële onderwerpen van een project. Tot voor kort had u met COPAFIJTH de belangrijkste zaken die u zou kunnen vergeten wel snel in de gaten. Echter met de digitalisering, automatisering en of robotisering is daar nog een aspect bij gekomen. Namelijk het Security aspect, niet alleen om uw intellectueel eigendom te beschermen, maar ook ter bescherming van de privacy van uw klanten en medewerkers bijvoorbeeld mbt AVG en of GDPR.

 

Daarom SCOPAFIJTH.

 

Lees hier verder hoe u met SCOPAFIJTH de business en IT impact voor uw project bepaald.