Een ruit is een vlieger maar een vlieger is geen ruit, dit zei mijn wiskunde leraar vroeger altijd. Waarmee hij bedoelde dat vormen op elkaar kunnen lijken maar dat de eigenschappen verschillend zijn. Deze filosofie is ook van toepassing op een Business Analist, Functional Analist, Informatie Analist, Business Intelligence Analist, of een Business Analyticus of wel de Data Analyst. Ze doen allemaal iets te met mensen, processen, informatie, data en IT systemen maar dat betekent niet dat ze het zelfde doen, kunnen en of zijn.

In dit artikel zet ik kort de verschillende soorten analisten onder elkaar die werkzaam zijn in het  Digitale / IT domein. Op basis daarvan hoop ik dat je ook dit onderscheid kan maken en kan bepalen wie je op welk moment nodig hebt. Zodat je succesvol kan veranderen met IT.

Black Friday 2021Black Friday 2021

De Business Analist

Als Virtual BA – dus Virtuele Business Analist help ik organisaties met het volgens verwachting veranderen met IT. Dat betekent dat ik de “Business” Analyseer om op basis daarvan tot requirements te komen die het succes van digitalisering of een IT implementatie bepalen.

Requirements zijn in dit geval de eisen en wensen die door de verschillende stakeholders uit de Business gesteld worden aan de benodigde verandering. De Business gaat in dit geval over de mensen in de processen die bij deze verandering betrokken zijn of worden geraakt. Waarbij de verandering zeer waarschijnlijk direct effect heeft op de gebruikte informatie en bijbehorende technologie (IT).

Dit betekent dus dat je als Business Analist samen met je stakeholders een visie ontwikkelt over wat er moet veranderen aan hun processen, informatie en technologie om tot een succesvolle verandering te komen.

Om dit te bereiken voer je veel gesprekken met verschillende stakeholders. Vat je die gesprekken over eisen en wensen samen in user stories of requirements, onderzoek je hoe processen lopen mbv procesmodellen en bekijk je hoe de informatie zou moeten stromen door de verschillende systemen. Vervolgens ga je bepalen wat er voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen.   

Goed uitvoeren van deze gesprekken vereist dat de Business Analist de taal van de Business kan praten. Maar ook dat hij dit kan doorvertalen naar de techniek en indien weer nodig terug naar de Business.  Zodat je op basis van die Business Analyse de verschillende stakeholders kan adviseren over wat er nodig is om een succes van de verandering te maken.

De Informatie Analist

Een Informatie Analist houdt zich bezig met het analyseren van informatiestromen tussen verschillende mensen, afdelingen en systemen. Op basis van deze informatie analyse kan bepaald worden hoe de IT systemen of de Informatievoorziening veranderd kan worden.

Om een informatie analyse uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de informatie analist weet welke behoeften er zijn, maar ook welke informatie er beschikbaar is. Hiervoor kan een informatie analist te rade gaan bij een Business Analist, gesprekken voeren met desbetreffende stakeholders of kijken in de benodigde systemen

Voor een informatie analist is het dus uitermate praktisch om in de verschillende systemen te kunnen kijken en te zien hoe de informatie “stroomt”. Om dit voor elkaar te krijgen maken informatie analisten vaak gebruik van tools als MYSQL en diverse ETL’s. 

Het resultaat van een informatie analyse is meestal een systeem/data model, waarin staat welke gegevens beschikbaar zijn en waar deze vandaan zouden moeten komen. Een informatie analyse is daarmee vaak directe input voor hoe een informatie systeem aangepast moet worden ten einde een bijdrage te kunnen leveren aan het succes. 

De Functioneel Analist

Een Functioneel Analist helpt met bepalen welke functionaliteit beschikbaar is in een systeem, zodat op basis daarvan bepaald kan worden hoe het systeem aangepast kan worden om te voldoen aan de requirements. Voor een Functioneel Analist is het belangrijk om goed te weten wat het systeem kan maar ook hoe het systeem in elkaar zit. Een functioneel analist kan zelf de requirements op halen bij zijn gebruikers of krijgt deze als resultaat uit een business analyse, of informatie analyse.

Functioneel Analisten zijn meestal de inhoudelijke experts van een systeem. Soms kunnen functioneel analisten ook kleine wijzigen aanbrengen in de configuratie van een systeem. 

Black Friday 2021Black Friday 2021

De Business Intelligence Analist

Een Business Intelligence Analist houdt zich bezig met het maken van een soort informatie analyses. Om op basis daarvan management rapportages te maken waarmee de Business kan bepalen of zij hun activiteiten nog op de juiste manier uitvoeren.

Een Business Intelligence Analyse gaat eigenlijk niet over verandering zoals de eerste 3 analyses, maar over het maken van rapporten ten einde de business/operatie te kunnen controleren. Op basis van de die rapporten kan de business natuurlijk wel tot inzicht komen om dingen te veranderen. Daarnaast is het maken maken van nieuwe rapporten ook een soort verandering, maar dan op kleine schaal.

Voor een Business Intelligence Analist is het dus belangrijk dat hij net als de informatie analist toegang heeft tot de systemen waaruit hij informatie kan halen, maar ook toegang heeft tot reporting systemen om daarin de juiste rapportages te kunnen configureren.  

De Data Analist of de Business Analyticus

Last but not least the Data analist of the Business Analyticus. In het veld worden deze vaak ook Business Analist genoemd. Wat nogal verwarrend kan zijn als je kijkt naar de eerst genoemde Business Analist. 

Een Business Analytics houdt zich over het algemeen net als de Business Analist bezig met het analyseren van de Business. Maar in tegenstelling tot de Business Analist doet de Business Analyticus dat niet op basis van gesprekken maar vooral op basis van data. Met als doel te kunnen voorspellen hoe de business haar operatie moet veranderen om nog succesvoller te worden. 

Om dit te kunnen realiseren analyseert een Business Analyticus grote hoeveelheden data. Deze data wordt meestal verkregen uit verschillende systemen en wordt meestal verwerkt in een groot poel of een Data Lake zoals Business Analytici dat zelf zouden noemen.

Het analyseren van die data gebeurt door Business Analytici mbv statistische tools en diverse programmeertalen. 

Conclusie

 Ook al doen alle 5 de analisten iets met mensen, processen, informatie, data en technologie, toch kunnen ze elkaar niet vervangen.

  • Sommige analisten krijgen energie van stakeholders met tegen gestelde belangen, voor andere is dat gezeur
  • Voor sommige analisten is het van belang om als pietje precies met de details om te gaan, anderen zitten liever in de “helikopter” 
  • Ook zijn er analisten die graag zelf de touwtjes in handen hebben met betrekking tot bewerken van data, waarbij voor andere analisten het al goed genoeg is om te weten waar het vandaan komt. 

Wil je nu weten wanneer je welke analist nodig hebt gebruik dan volgende richtlijn: 

  1. Wil je weten welke processen en systemen veranderd moeten worden om een succes van je project te maken neem dan een Business Analist.
  2. Wil je weten hoe je een systeem moet aanpassen zoek dan een Functioneel Analist.
  3. Wil je weten hoe je systemen aan elkaar kan koppelen zoek dan een Informatie Analist
  4. Wil je rapportages laten maken zoek dan Business Intelligence Analist
  5. Wil je voorspellingen doen op basis van Data, zoek dan een Data Analist of een Business Analyticus. 

Net zoals dat een ruit en en een vlieger op elkaar lijken delen ze niet exact dezelfde eigenschappen. Dit zelfde geld voor Business Analisten, Informatie Analisten, Functioneel Analisten, Business Intelligence Analisten en Business Analytici of wel Data analisten. 

 Mocht je meer willen weten over hoe dat zat met die vlieger en die ruit kijk dan even op Wikipedia 

 

 

 

Op de hoogte blijven?

 Schrijf je dan in voor de periodieke Virtual BA update en krijg een bericht zodra er weer een nieuw artikel is. 

 

Het ideale SCRUM Team

Het ideale SCRUM Team

Het ideale SCRUM Team SCRUM is hot, maar of het nu een zegen of een vloek is, daar zijn de meningen over verdeeld. Een van de belangrijkste key succesfactoren is het SCRUM Team. De inrichting van het team bepaalt het succes van het project. Immers in SCRUM bepaalt het...

Nieuw SCRUM Backlog Generator

Nieuw SCRUM Backlog Generator

Druk? Veel wensen van verschillende gebruikers maar eigenlijk geen tijd om het allemaal netjes te verwerken in goede User Stories? Maak dan gebruik van de Virtual BA – SCRUM Backlog Generator De SCRUM Backlog Generator van Virtual BA vertaalt losse emails, word...