Automatiseren, Digitaliseren en Robotiseren drie termen in de IT, die over het zelfde lijken te gaan. Vaak worden deze termen door elkaar heen gebruikt terwijl ze toch verschillende dingen betekenen. In deze blogpost duid ik de verschillende betekenissen.

Wat is automatiseren?

Automatiseren gaat over het makkelijker maken van werk, door menselijke taken in een proces te vervangen door technologie, zodat het proces minder tijd en energie kost voor een mens. Omdat veel mensen liever lui zijn dan moe, is er in de duizenden jaren van ons bestaan al heel veel geautomatiseerd.
Een paar mooie voorbeelden van die eeuwenoude automatisering:
 • Een schep, waarmee je sneller gaten graaft dan met je handen. (Tools)
 • Molens, ter versnelling van het zagen van planken met minder menselijke energie.  (Applicaties)
 • Herdershonden die getraind werden om zelfstandig schapen bij elkaar te houden (Bots)
Automatiseren is dus technologie inzetten zodat een taak minder tijd en energie kost voor een persoon.  Vanuit business perspectief betekent dat dus lagere loonkosten.

Wat is Digitaliseren

Tot de introductie van de informatietechnologie in de vorige eeuw was alles wel een beetje “uit” geautomatiseerd. Met de introductie van de computer kwamen er een heleboel nieuwe mogelijkheden maar ook veel nieuw werk.
Immers al die computers moesten gevuld worden met informatie. Informatie die tot op dat moment zeker nog niet geschikt was voor digitale verwerking. Daarnaast ontstond door het gebruik van die computers ook weer heel veel extra informatie en was het besturen van die computers ook veel werk. Vanaf dit punt ging de automatisering dus weer verder. Enerzijds om er voor te zorgen dat het makkelijker werd om de computers te besturen, anderzijds om de informatie sneller te digitaliseren, voor verdere digitale verwerking.
Voorbeelden van digitalisering: (Applicaties)
 • Customer Relations Management (CRM), een applicatie waarmee informatie over klanten gestructureerd wordt vastgelegd, zodat beter inzicht in de wensen van de klant ontstaat.
 • Enterprise Resource Planning (ERP), een applicatie waarmee informatie over gebruikte resources in een organisatie wordt vastgelegd, zodat beter inzicht ontstaat over de productiviteit.
 • Webshop, een applicatie waarmee klanten online voldoende informatie krijgen over producten zodat ze zonder het product fysiek gezien te hebben het product kopen.
Digitaliseren is dus ervoor zorgen dat informatie verwerkt kan worden met behulp van informatietechnologie zodat op basis daarvan besluiten genomen kunnen worden.

Digitale automatisering

Omdat het digitaliseren van informatie meestal veel werk is werk dat veel menselijke tijd kost, wordt er tegelijkertijd met digitalisering automatisering toegepast. Zodat het verwerken van informatie sneller makkelijker en minder fout gevoelig gaat.
Voorbeelden van digitale automatisering: (Tools en Technieken)
 • Application Programming Interface (API), Met een API wordt een automatische koppeling gerealiseerd tussen twee systemen waardoor het mogelijk wordt om gegevens automatisch van het ene systeem naar het andere systeem te verplaatsen. Dit scheelt vaak veel handmatig werk en een boel fouten. Voorbeeld: Een API kan er voor zorgen dat klantgegevens uit het CRM gebruikt kunnen worden in een ERP.
 • Optical character recognition (OCR). Met OCR wordt het mogelijk om gedrukte en geschreven teksten om te zetten naar digitale gegevens. Deze gegevens kunnen dan direct zonder menselijk ingrijpen verwerkt worden in een systeem. Voorbeeld: OCR wordt bijvoorbeeld toegepast bij het verwerken van nota’s in een boekhoudsysteem.
 • Big Data waarmee het mogelijk wordt om patronen te ontdekken in gigantische hoeveelheden data.
Digitale automatisering gaat dus over het gebruiken van Automatiserings technieken voor gereedschappen (tools) waarmee informatie effectiever verwerkt kan worden.

Wat is Robotiseren?

Dankzij ontwikkelingen in de informatietechnologie en verdere digitalisering van informatie kan er software ontwikkeld worden die op basis van beschikbare (gedigitaliseerde) informatie zelfstandig besluiten neemt.
Voorbeelden van robotisering: (Bots)
 • Chatbots die online klanten helpen met simpele vragen.
 • Zelf rijdende auto’s die op basis van informatie uit verschillende sensors zich zelfstandig door het verkeer heen manoeuvreren.
 • Verzekeringssoftware die zelfstandig besluit of schade uitgekeerd kan worden of niet.
Robotiseren is dus het ontwikkelen van applicaties die op basis van informatie zelf beslissingen kunnen nemen.

Conclusie

Of u nu gaat automatiseren, digitaliseren of robotiseren het is zaak om van te voren te weten wat u met uw  organisatie wil bereiken zodat u de juiste informatietechnologie kunt selecteren. Met de Business Analyse as a Service van Virtual BA krijgt u snel en effectief inzicht in of u moet automatiseren, digitaliseren en of robotiseren en welke informatietechnologie daar het beste bij past.

Lees meer in ons Blog

Hoe je je Epics Episch maakt

Een Epic is een user story die niet binnen één sprint te ontwikkelen is, is een vuistregel die veel projecten hanteren om Epics te identificeren. Als je het mij vraagt ben je dan eigenlijk net te laat en mis je heel veel aspecten van een Epic waarmee je effectief je...

Type Business Analyses

Type Business Analyses

3 Situaties die baat hebben bij een Business Analyse In dit artikel leg ik uit in welke situaties een Business Analyse toegevoegde waarde biedt en waarom.   Digitalisering van bedrijfsprocessen Integratie van verschillende systemen Introductie nieuw product of...

10 Tips for creating perfect User Stories

10 Tips for creating perfect User Stories

Often it is believed that a perfect User Story is written like: “As a user X I want to do Y So I can achieve Z”. Some people also believe that this is all what needs to be written down for a development team to create the right results. Therefore, it is not surprising...

10 Tips voor de perfecte User Story

10 Tips voor de perfecte User Story

Als een gebruiker X wil ik zus en zo kunnen zodat ik dit en dat kan bereiken, is toch al bijna de perfecte User Story? Veel mensen denken dat een User Story alleen bestaat uit bovenstaande zinsconstructie. En dat gebruik van die zinsconstructie voldoende is om er voor...

De 5 meest voorkomende soorten automatisering

De 5 meest voorkomende soorten automatisering

Automatisering kan veel verschillende vormen aannemen, misschien is dat ook wel de reden dat er zo veel automatiseringsprojecten mislukken. Simpelweg omdat men elkaar niet begrijpt of omdat men denkt het over hetzelfde te hebben. Vaak gaat het over het automatiseren...