4 Business Analyse Scenario's

4 Scenario’s waarin een Business Analyse je kan helpen

 1. Als je een nieuw systeem wil gaan aanschaffen maar nog niet weet van welke leverancier
 2. Als er al een keuze gemaakt is voor een nieuw systeem maar waarbij je nog niet weet hoe dit geimplementeerd gaat worden.
 3. Als je bedrijfsprocessen wil gaan veranderen
 4. Als je nieuwe producten of diensten gaat verkopen

Scenario 1 – Als je een nieuw systeem wil gaan aanschaffen maar nog niet weet van welke leverancier.

Uitgangspunt voor deze business analyse is dat er al een vooronderzoek is geweest waaruit blijkt dat een bepaald systeem niet meer voldoet, of ontbreekt ivm nieuwe inzichten, nieuwe diensten of producten of gewijzigde wet en regelgeving. In deze situatie is er al vaak een richting gekozen over wat voor soort systeem er nodig is. Bijvoorbeeld generiek zoals “CRM”, “ERP”, HR, IAM, ECOM, DWH etc.
De Business Analyse voor dit scenario zal antwoord moeten geven op:

 

 1. Het probleem dat opgelost wordt door introductie van het nieuwe systeem
 2. Welke business processen ondersteunt moeten gaan worden en dus wie gebruik gaan maken van het systeem, of er door geraakt worden en welke eisen zij daarbij stellen.
 3. Welke informatie het systeem moet kunnen verwerken
 4. Op welke manier er met bestaande systemen gekoppeld kan worden.
 5. Wie het systeem gaat beheren.
 6. Wie de mogelijke leveranciers zijn en hoe zij scoren op de verschillende eisen en en wensen.
 7. Inzicht in de noodzakelijke investering en beheerskosten.
Business Analyse Leverancier Selectie
Het resultaat van dit type Business Analyses is dat je weet welke software van welke leverancier de meeste waarde gaat toevoegen.

Virtual BA heeft een groot netwerk van goede Business Analisten

Scenario 2 – Als je een of meer systemen met elkaar wil laten integreren.

Deze situatie komt vaak voor doordat door nieuwe inzichten of technische updates het mogelijk wordt om systemen met elkaar te laten integreren.
 1. Bepalen welke problemen er opgelost kunnen worden.
 2. Bepalen welke Business processen geraakt en mogelijk aangepast moeten gaan worden om met het systeem te kunnen gaan werken.
 3. Bepalen wie de belangrijkste stakeholders zijn.
 4. Bepalen welke informatie het systeem nodig heeft en waar dat vandaan komt
 5. Bepalen op welke manier er met het nieuwe systeem gekoppeld kan worden.
 6. Bepalen wie het systeem gaat beheren.
 7. Toetsen van de originele Business Case mbt benodigde investering en beheer.
Business Analyse tbv Systeem integratie
Op basis van deze business analyse kan bepaald worden hoe het systeem geïmplementeerd moet worden en wat voor team daarvoor nodig is.
Wil je weten hoe je snel en makkelijk de impact op een organisatie en systeem landschap in kaart brengt kijkt dan eens hier.

Scenario 3 Wanneer er een bedrijfsproces veranderd wordt

Wanneer een bedrijfsproces veranderd wordt bijvoorbeeld naar aanleiding van een proces analyse bijvoorbeeld mbv LEAN. Kan daar een noodzaak voor een business analyse uitkomen. Deze business analyse richt zich dan vooral op het in kaart brengen van de wijzigingen in verschillende systemen om het vernieuwde proces te kunnen ondersteunen. Scenario  1, 2, of 3 zullen dan waarschijnlijk noodzakelijk zijn voor verdere verdieping.

In dit geval is het van belang dat de Business Analyse in kaart brengt

Welke eisen en wensen er gesteld worden aan de verschillende systemen die het proces ondersteunen en veranderd moeten gaan worden ten einde de nieuwe situatie te kunnen waarborgen.
Wil je weten hoe je bedrijfpsrocessen optimaliseert kijk dan hier 
Business Analyse tbv procesverandering
Het resultaat van deze Business Analyse is een overzicht van wat er in de organisatie veranderd moet worden qua processen en systemen en welke stakeholders en teams je nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen.

Scenario 4 Als je een nieuw product introduceert

In de meeste organisaties betekent de introductie van een nieuw product dat het gross van de ondersteunende processen nagenoeg hetzelfde blijven werken, mocht dit niet zo zijn kijk dan bij scenario 4).

Daardoor is een business Analyse voor de introductie van een nieuw product meestal redelijk beperkt tot het bepalen van aan welke systemen het product toegevoegd moet worden zodat desbetreffende processen uitgevoerd kan worden voor het nieuwe product.

Het resultaat van deze Business Analyse is een overzicht welke systemen aangepast moet worden en wie dat zou moeten kunnen doen.

Lees meer in ons Blog

10 Tips for creating perfect User Stories

10 Tips for creating perfect User Stories

Often it is believed that a perfect User Story is written like: “As a user X I want to do Y So I can achieve Z”. Some people also believe that this is all what needs to be written down for a development team to create the right results. Therefore, it is not surprising...

10 Tips voor de perfecte User Story

10 Tips voor de perfecte User Story

Als een gebruiker X wil ik zus en zo kunnen zodat ik dit en dat kan bereiken, is toch al bijna de perfecte User Story? Veel mensen denken dat een User Story alleen bestaat uit bovenstaande zinsconstructie. En dat gebruik van die zinsconstructie voldoende is om er voor...

De 5 meest voorkomende soorten automatisering

De 5 meest voorkomende soorten automatisering

Automatisering kan veel verschillende vormen aannemen, misschien is dat ook wel de reden dat er zo veel automatiseringsprojecten mislukken. Simpelweg omdat men elkaar niet begrijpt of omdat men denkt het over hetzelfde te hebben. Vaak gaat het over het automatiseren...

Het ideale SCRUM Team

Het ideale SCRUM Team

Het ideale SCRUM Team SCRUM is hot, maar of het nu een zegen of een vloek is, daar zijn de meningen over verdeeld. Een van de belangrijkste key succesfactoren is het SCRUM Team. De inrichting van het team bepaalt het succes van het project. Immers in SCRUM bepaalt het...

4 stappen van een goede business analyse

4 stappen van een goede business analyse

Of u nu uw Customer Experience wil verhogen, uw efficiëntie wil verbeteren of nieuwe producten wil introduceren. Één ding is zeker er is verandering nodig. Om te weten wat u moet veranderen zal u uw business moeten analyseren. Niet alleen om te bepalen wat er in uw...